Optrekkend vocht voorkomen

Optrekkend vocht is een veelvoorkomend verschijnsel. Het optrekkende vocht zelf is niet echt schadelijk, maar kan wel voor veel vervelende problemen zorgen. Het is dus belangrijk dat dit optrekkende vocht wordt voorkomen en de bijbehorende problemen dus ook worden voorkomen. Dit vocht kan gemakkelijk zelf worden behandeld en het is niet perse nodig om een specialist in te schakelen. Belangrijk is om als eerste stap te kijken waar de oorzaak ligt van het optrekkende vocht. Zo kan het zijn dat een klimop, een boom, een verstopte goot of een poreuze voeg de oorzaak is. Belangrijk is om de oorzaak aan te pakken om toekomstige problemen te voorkomen. Een andere oorzaak is vaak ouderdom van woningen en gebouwen. Daarnaast kan een wisseling in de grondwaterstand ook een oorzaak zijn in de stijging van vocht in de muren. Een aantal problemen die kunnen ontstaan als gevolg van optrekkend vocht zijn: schimmels. Zoutuitslag, muffe geur, vochtplekken, vermindering van de isolatiewaarde, het loslaten van behang en stuclagen en uitbloeiingen.

Het oplossen van optrekkend vocht

Belangrijk is om de woning goed te ventileren. Condens kan ontstaan door douchen, koken maar ook simpelweg in de woonkamer. Dit vocht moet naar buiten kunnen en ventilatie is daarom noodzakelijk. Zodoende voorkomt u namelijk al een hoop vochtproblemen. Ventileren kan doormiddel van het openen van een raam of deur, maar kan ook door speciaal aangebrachte afzuig- en ventilatiesystemen. Daarnaast zorgt hitte er ook voor dat dit vocht verdwijnt. Verstandig is om te controleren of het vochtprobleem daadwerkelijk veroorzaakt wordt door optrekkend vocht. Dit kunt u doen door een klein gat te boren in de muur en controleren of het boorstof nat is. Wanneer dit het geval is heeft u te maken met optrekkend vocht. Wanneer er geen vocht waar te nemen is, is het meestal het gevolg van condens. In dit geval is beter ventileren de oplossing. In het geval van optrekkend vocht zijn voegen en of stenen poreus geworden. Mogelijke oplossingen zijn het gebruiken van een dompelpomp om het water in de kruipruimte of kelder weg te pompen als gevolg van een te hoog grondwaterpeil. Een veelvoorkomende oorzaak is een poreuze buitengevel. Dit is gemakkelijk op te lossen door de buitenmuur te impregneren. Dit houdt in dat het gesteente of beton  waterdicht wordt gemaakt en vocht niet de kans krijgt om binnen te dringen en daar schade aan te richten.