SCIOS-inspectie door Bredenoord

Of u uw installatie nu dagelijks gebruikt of slechts in noodgevallen, u moet erop kunnen rekenen dat deze veilig en naar behoren werkt. Om deze reden is het verplicht uw stookinstallatie periodiek te laten onderhouden en keuren. Deze keuring staat bekend als de SCIOS-inspectie, oftewel keuring vanuit de Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties.

 

SCIOS-inspectie

Bredenoord Service verzorgt graag zowel het periodieke onderhoud als de SCIOS-inspectie voor u, om ervoor te zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van uw installatie en tevens voldoet aan de regelgeving.

 

Voorwaarde voor de SCIOS-inspectie is namelijk ook dat uw installatie periodiek wordt onderhouden. Kunt u onderhoud aan uw installatie niet aantonen, dan wordt deze per definitie afgekeurd. Met een serviceovereenkomst van Bredenoord hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Wij regelen voor u de keuring en kunnen indien gewenst zelfs voor u regelen dat onderhoud en inspectie op dezelfde dag plaatsvinden!

SCIOS-inspectie in twee stappen

Wanneer u een nieuwe installatie aanschaft of u een installatie bezit die nog niet eerder gekeurd is, moet een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsvinden. Bredenoord kan deze EBI al voor u uitvoeren bij oplevering van de machine, maar kan deze ook voor u verzorgen voor installaties (van andere merken) die u al langer in uw bezit heeft. Tijdens deze EBI wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan het ontwerp en aan de geldende normen en voorschriften. Daarnaast worden de grenswaarden en inspectie-instructies voor de volgende periodieke inspecties vastgesteld.

 

Deze periodieke inspecties vinden elke twee tot vier jaar plaats, afhankelijk van de grootte van uw installatie. Tijdens deze inspectie controleert de inspecteur aan de hand van het eerder opgestelde EBI-rapport de aanwezige veiligheidsvoorzieningen en eventuele aanpassingen. Daarnaast controleert hij of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd.

Alle bevindingen volgend uit de SCIOS-inspectie worden geregistreerd in een afmeldsysteem van het keuringsinstituut SCIOS. Hierin kunnen milieuambtenaren en toezichthouders zien of u aan de verplichtingen voldaan heeft. Zien zij dat u aan de verplichtingen voldoet? Dan verkleint u de kans op extra controle!